Brev till Filosofiska rummets red.

Jan.2024

Bästa red. för Filosofiska rummet!

Filosofiska rummet är ett av få kvalitativa och stimulerande program som finns kvar i Sveriges Radio. Nu hörde jag till min bestörtning Lars Mogensen säga i sitt senaste program om Samtal, att detta var hans sista program, att redaktionen i Malmö skall läggas ned och programmet i fortsättningen enbart göras i Sthlm.

Jag vill inte rangordna programledarnas kvaliteter, men anar att det blir mycket svårt för redaktionen i Sthlm att ersätta Lars Mogensen och Thomas Lundequist, att leva upp till deras nivå. Ett program som detta lever av programledarens röst, den livserfarenhet, ödmjukhet, förmåga att lyssna, genuina intresse, ja, själsliga och mänskliga närvaro, som förmedlas via den. Det är just detta Lars Mogensens röst förmedlar och det är just därför de program han leder blir så minnesvärda, tlllsammans förstås med val av teman och av inbjudna gäster.

Så min fråga är: Varför slutar Lars Mogensen? Och: om SR behöver spara varför inte istället slopa Sthlmsredaktionen och satsa på den i Malmö?undrar med vänlig hälsning er trogna lyssnare

Eva B Mannheimer, Gbg