CV, publikationer

Publikationer

Akademiska uppsatser/ avhandling:

  • En studie i den svenska arbetarklassens uppkomst. Röda Bokförlaget, Lund, 1971. (3-betygsuppsats, Sociolog. inst. Lunds Universitet, 1970, medförf. Christina Gynnå )
  • Idématerial kring ungdom och sexualitet. Forskningsrapport, nr 36. Sociolog. Inst. Göteborgs universitet, 1974
  • Kvinnor i rörelse: Modernisering, kön och individuation. Lic. avhandling.Lunds Universitet, 1993.
  • Artemis Efesia – den mytohistoriska väven. D-uppsats. Inst. för historiska studier, Antikens kultur och samhällsliv. Göteborgs Universitet, 2009.

 Bidrag i tidskrifter och antologier:

-”Man är glad att man klarat av det” – om tonårssexualitet på 1970-talet. Ungdomsåret – en          årsbok om ungdom. Trygg Hansa.1978.

– Låt oss ge rum för en ny könsidentitet. Om Elin Wägner, Simone de Beauvoir och den              ännu inte byggda staden. Ord& Bild.6/79.

– Modermord på Moder Jord. Modersmyt, moderskap, mänskoskap.                      Utställningskatalog.Konsthallen. Gbg, 1979.

– Emma Goldman – kvinnan med vreden och lusten i behåll.  Kvinnobulletinen 4/81.

– Att leva freden. Stockholms Kulturhus Fredsbok,1982.

– Mor och Dotter i 1880-talets Göteborg. Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2/83. 

– Drömmen om kvinnolandet – utopi, strategi eller regression. Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/84.

– Kvinnor i rörelse. Rörelserna (red. Friberg/Galtung). Akademilitteratur.1984.

– Forum 85. Internationella kvinnokonferensen i Nairobi 10-19 juli 1985. Tvärtanten 3/85. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Gbgs Universitet.

– I kvinnoled. Kvinnovetenskaplig  tidskrift 1/87.

-Vi får den helhet vi förtjänar.Om tvärvetenskap som Mångvetenskapligt Rum eller kunskapsintegrerad Lära. Tvärtanten 2/87.

-Möte med Dorothy Dinnerstein. Tvärtanten 3/87.

– The Deconstruction of feminine identity and sexual  difference – a way of saving the Subject or the neurosis of the Intellectual? Sex Roles: A journal of Research 1989 nr 5/6.

– Elisabet Hermodsson – Naturgesänge aus dem Norden. Mit Wissen, Widerstand und Witz. Frauen für die Umwelt.(red. Ch. v Weizsäcker/E. Bücking) Verlag Herder, Freiburg, 1992.

– Drömmar och strömmar – om att tolka ungdomars värld. Locus 1/94, Tidskrift för barn-och ungdomsvetenskap, Sthlms Universitet.

– Är ungdomsforskningen på väg att lämna ungdomsfasen? Locus 2/95, Sthlms universitet.

– Hvornår saetter kvinderne hovedet tilbage på kroppen?  SALT nr 3/1995; Århus, Danmark.

– Betraktelse från skrivarstugan på Valsäng…. Vänbok till Mia Berner, 75 år, juni 1998.

– Den 9 december. December 1999. Förlaget Korpen, Göteborg, 1999.

– Om att förlåta borgerlighetens flickhustrur – eller Varför tog den kristna kyrkan över Gamla testamentet?   Coniunctio 1/2000.

– Om manlighetens tillblivelse. Coniunctio 1/2004.

– Den dolda draken i katedralen i Basel. Coniunctio, 2/2004

– Sista sommaren med pappa. Ur en Dotters dagbok. Coniunctio 1/2005.

– Arvet efter Erich Neumann. Coniunctio 1/2006.

– Gudinnans fortsatta inkarnation. Coniunctio 2/2006

– Hon sjunger fram själen – om Elisabet Hermodsson. Coniunctio 2/2006

 – Eranoskonferenserna – spirituella knytkalas. Coniunctio 2009

– ”När själen vill uppleva något kastar hon ut en bild och stiger in i den” – tankar kring The Book of Symbols (ARAS 2011). Coniunctio 2011.

–  Meditationer över nedstigning, uppståndelse och uppvaknande. Coniunctio 2012

–  Kvinnor i rörelse i Sverige och i Världen. Det hållbara samhället (red. M Friberg) Liber 2014.

 

Översättningar: (fackböcker, artiklar mm)

Fortsätt läsa ”CV, publikationer”