CV, publikationer

Publikationer

Akademiska uppsatser/ avhandling:

  • En studie i den svenska arbetarklassens uppkomst. Röda Bokförlaget, Lund, 1971. (3-betygsuppsats, Sociolog. inst. Lunds Universitet, 1970, medförf. Christina Gynnå )
  • Idématerial kring ungdom och sexualitet. Forskningsrapport, nr 36. Sociolog. Inst. Göteborgs universitet, 1974
  • Kvinnor i rörelse: Modernisering, kön och individuation. Lic. avhandling.Lunds Universitet, 1993.
  • Artemis Efesia – den mytohistoriska väven. D-uppsats. Inst. för historiska studier, Antikens kultur och samhällsliv. Göteborgs Universitet, 2009.

 Bidrag i tidskrifter och antologier:

-”Man är glad att man klarat av det” – om tonårssexualitet på 1970-talet. Ungdomsåret – en          årsbok om ungdom. Trygg Hansa.1978.

– Låt oss ge rum för en ny könsidentitet. Om Elin Wägner, Simone de Beauvoir och den              ännu inte byggda staden. Ord& Bild.6/79.

– Modermord på Moder Jord. Modersmyt, moderskap, mänskoskap.                      Utställningskatalog.Konsthallen. Gbg, 1979.

– Emma Goldman – kvinnan med vreden och lusten i behåll.  Kvinnobulletinen 4/81.

– Att leva freden. Stockholms Kulturhus Fredsbok,1982.

– Mor och Dotter i 1880-talets Göteborg. Kvinnovetenskaplig Tidskrift 2/83. 

– Drömmen om kvinnolandet – utopi, strategi eller regression. Kvinnovetenskaplig tidskrift 1/84.

– Kvinnor i rörelse. Rörelserna (red. Friberg/Galtung). Akademilitteratur.1984.

– Forum 85. Internationella kvinnokonferensen i Nairobi 10-19 juli 1985. Tvärtanten 3/85. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning, Gbgs Universitet.

– I kvinnoled. Kvinnovetenskaplig  tidskrift 1/87.

-Vi får den helhet vi förtjänar.Om tvärvetenskap som Mångvetenskapligt Rum eller kunskapsintegrerad Lära. Tvärtanten 2/87.

-Möte med Dorothy Dinnerstein. Tvärtanten 3/87.

– The Deconstruction of feminine identity and sexual  difference – a way of saving the Subject or the neurosis of the Intellectual? Sex Roles: A journal of Research 1989 nr 5/6.

– Elisabet Hermodsson – Naturgesänge aus dem Norden. Mit Wissen, Widerstand und Witz. Frauen für die Umwelt.(red. Ch. v Weizsäcker/E. Bücking) Verlag Herder, Freiburg, 1992.

– Drömmar och strömmar – om att tolka ungdomars värld. Locus 1/94, Tidskrift för barn-och ungdomsvetenskap, Sthlms Universitet.

– Är ungdomsforskningen på väg att lämna ungdomsfasen? Locus 2/95, Sthlms universitet.

– Hvornår saetter kvinderne hovedet tilbage på kroppen?  SALT nr 3/1995; Århus, Danmark.

– Betraktelse från skrivarstugan på Valsäng…. Vänbok till Mia Berner, 75 år, juni 1998.

– Den 9 december. December 1999. Förlaget Korpen, Göteborg, 1999.

– Om att förlåta borgerlighetens flickhustrur – eller Varför tog den kristna kyrkan över Gamla testamentet?   Coniunctio 1/2000.

– Om manlighetens tillblivelse. Coniunctio 1/2004.

– Den dolda draken i katedralen i Basel. Coniunctio, 2/2004

– Sista sommaren med pappa. Ur en Dotters dagbok. Coniunctio 1/2005.

– Arvet efter Erich Neumann. Coniunctio 1/2006.

– Gudinnans fortsatta inkarnation. Coniunctio 2/2006

– Hon sjunger fram själen – om Elisabet Hermodsson. Coniunctio 2/2006

 – Eranoskonferenserna – spirituella knytkalas. Coniunctio 2009

– ”När själen vill uppleva något kastar hon ut en bild och stiger in i den” – tankar kring The Book of Symbols (ARAS 2011). Coniunctio 2011.

–  Meditationer över nedstigning, uppståndelse och uppvaknande. Coniunctio 2012

–  Kvinnor i rörelse i Sverige och i Världen. Det hållbara samhället (red. M Friberg) Liber 2014.

 

Översättningar: (fackböcker, artiklar mm)

Fackböcker:

Dinnerstein,Dorothy:  Sjöjungfrun och Minotaurus – Lustens ordning och människans Olust.

Natur och Kultur,1990, (orig. The Mermaid and the Minotaur – sexual arrangements and human malaise, N.Y,1976)

Wieland-Burston, Joanne: Kaos och ordning i psykets värld. Berghs förlag, 1991 (orig. Chaotische gefühle – wenn die Seele Ordnung sucht, Zürich,1989)

Foster Pride – Utbildning för blivande fosterföräldrar. Allmänna Barnhuset, 1994.

Woodman, Marion: Den misshandlade brudgummen. CJP AB, 1994.

(orig. The ravaged Bridegroom. Toronto,1990)

Woodman, M.: Att lämna Fadershuset. CJP AB, 1996.

(orig. Leaving my Father’s house – A Journey to conscious femininity. Boston,1993)

Hollis, James:  I själens träskmarker.  För CJP AB, 1997.  (Enstaka kapitel publ. )

(Orig. The swamplands of the soul, Inner City Books, Toronto, 1996)

Schori, Marlise: Förälskad vid femtio – kvinnor berättar om hur livet kan börja på nytt. Bokförlaget Cordia AB, 1998 (orig. Verliebt mit fünfzig, Zürich, 1997)

Jackson, Eve: Föda och förvandling – psykologisk symbolik, myter och historia kring mat och ätande.  För CJP AB, 1998 (Enstaka kapitel publ.)(Orig. Food and transformation. Imagery and Symbolism of Eating. Toronto, 1996)

Sharp, Daryl: Introduktion till jungiansk psykologi. För CJP AB, 1998 (Enstaka kap .publ,)(Orig. Jungian Psychology Unplugged. My Life as an Elephant, Inner City Books,1998)

Hollis,James: Förälskad i kärleken. För CJP AB, 1999. (Enstaka kap. publ.)(Orig. The Eden project -In search of the Magical Other. Inner City Books, 1998)

McWilliams, Nancy: Psykoanalytisk diagnostik. Wahlström&Widstrand, ht 2000. (orig. Psychoanalytic Diagnosis, The Guilford Press, New York, 1994)

Vedfelt, Ole: Omedveten intelligens. Natur och Kultur, 2001. (Orig. Obevidst intelligens, Gyldendahl, Köpenhamn, 2000) Pocketutgåva 2003.

Yalom, Irvin:  Terapins gåva. Natur och Kultur, vt 2003. (Orig. The gift of therapy. Harper&Collins, 2002) Nyutgåva 2004.

Goleman, Daniel:  Samtal med Dalai Lama  – ett möte mellan buddhism och västerländsk vetenskap. W&W, sept. 2003. (Orig. Destructive Emotions; A scientific Dialogue with the Dalai Lama. Bantam Books. New York: 2003.) Pocketutgåva 2004.

Atkinson, Sue: Bygg upp ditt självförtroende. Natur och Kultur, vt 2004. (Orig. Building Self-Esteem – A Practical Guide to growing in Confidence. Lion Publishing, Oxford: 1993.)

Jaarman/Nygaard: Yoga. Natur och Kultur/Fakta, vt 2005. (Orig. Fitnessyoga, Gyldendal Fakta, 2004)

Blom, Ida m fl.: Kvinnor i västvärlden från renässans till nutid – renässans, reformation och revolution. Liber AB, 2006. (Orig. Kvinner i den vestlige verlden fra år 1500 til idag. Cappelens Forlag, 2005)

Lundy, Miranda:  Magiska tal och mängdernas mystik. Svenska Förlaget, 2006. (Orig. Sacred numbers. The Secret Qualities of Quantities. Walker&Co. 2005)

Birkler, Jakob:  Filosofi och omvårdnad. Etik och människosyn. Liber AB, 2007

(Orig. Filosofi&Sygepleje. Etik og menneskesyn i faglig praksis. Munksgaard, 2003.)

Williams, Mark et al.: Mindfulness. En väg ur nedstämdhet. Natur och Kultur, 2008.(Orig. The Mindful Way through Depression. Guilford press, 2007)

Birkler, Jakob: Vetenskapsteori. En grundbok. Liber AB 2007. (Orig. Videnskabsteori. Munksgaard, 2005)

Chiron & McCauley: Varför inte döda dem allihop? Daidalos 2008. (Orig. Why not kill them all? The Logic and Prevention of Mass Political Murder.  Princeton Univ. Press 2006 )

Sörgaard Nielsen, Anette, Behandling av alkoholproblem. Gothia förlag,2009 (Orig. Alkoholbehandling i praksis. Hans Reitzels forlag,2008)

Todd, Sharon, På väg mot en ofullkomlighetens pedagogik. Mänskligheten och kosmopolitismen under omprövning. Avancerade Studier i pedagogik. Liber AB 2010 (Orig. Toward an Imperfect Education)

Haugsgjerd, Svein, Skårderud, Finn & Stänicke, Erik, Psykiatri. Själ-Kropp-Samhälle. Liber AB 2010. (Orig. Psykiatriboken, Gyldendal 2009)

Birkler, Jakob, Det etiska hantverket. Om etiska dilemman i klinisk omvårdnad. Liber AB 2011 (Orig. Etisk Håndvaerk, Munksgaard,Danmark, 2009)

Bok, Sissela, En undersökning av lyckan. Från Aristoteles till hjärnforskning. Daidalos 2012.(Orig. Exploring Happiness, Yale Univ. Press, 2011.)

Jörgensen& Steenfeldt, Omvårdnadsteori. Liber 2012, (Orig. Med sygepleje som referenceramme, 2011)

Hornborg, Alf, Nollsummespelet. Daidalos ht 2014. (Orig. Global Ecology and    Unequal        Exchange, Routledge 2011)

 Artiklar i tidskrifter och antologier:

Ueland, Brenda: Berätta mer – om konsten att lyssna. Amningshjälpen nr 1/93

Harrison, Lea: Faktorer som påverkar jordens bördighet. Permakultur 2/94

Paletten nr 4/94 – Specialnummer om den unga brittiska samtidskonsten ( 9 artiklar).

Holmgren, David: Trädgårdsodling som jordbruk. Permakultur 26/94

Shao Guoyang: Heta Linjen och sociala förändringar i Kina. M Chaib (red.) Strömmar i tiden, Daidalos, 1995.

Dourley, John P.: Om Jung, mystiken och en ny myt för vår tid. Coniunctio 2/ 2001

Rothenberg, R.E.: Att bota kroniska sjukdomar med symbolernas hjälp. Coniunctio 1/2003

Durel, Bernhard: Att frivilligt bryta upp. Coniunctio 1/2003

Schlatter Müller, J.:  Julian av Norwich. Coniunctio 2/2004

Luke, Helen M: Lidande. Coniunctio 1/2005.

Edinger, Edward: Den nya Gudsbilden. Coniunctio 2/2005

Lori, Aviva:  Erich Neumann 1905-2005. Coniunctio 2/2005.

Neumann, Erich: Chagall och Guds öga. Coniunctio 2/2006.

Isler, Gotthilf: Den nya påven och djuren. Coniunctio  1/2007.

Hill, John: Att vara hemma i världen. Coniunctio 1/2007.

Mikkel Schönning Sörensen: Visioner om en marknadsstad, Skärholmen/Kungens Kurva. Katarina Nylund (red.) Periferin i centrum.  Daidalos 2007.

Miller, David, Kristi två sandaler. Nedstigningen i historien och till helvetet. Coniunctio 2011.

Carr, Nicolas, Om hur våra elektroniska apparater förminskar oss. Tidens tecken, 2016.

Xx (förf.), Eldens ursprung, Jungiansk analys av en brasiliansk saga. Coniunctio, nätutgåva, 2016

 

Barn- och ungdomsböcker:

Columbus upptäcktsfärd med hans egna ord. Barnens bokklubb, 1991.

Gaarder, Inger Margerete, Nya historier från Byn närmast djungeln. Förlaget Hjulet, 1992.(orig. Fortelleren i landsbyn naermest jungelen, Oslo,1987)

Eyre, Lucy:  I döda filosofers sällskap. Damms förlag, 2007 (Orig. If Minds had Toes.

Bloomsbury 2007)